Aeroklub České Budějovice – plachtařský obor – každoročně pořádá kurz pro uchazeče o pilotní výcvik na kluzácích. Kurz se skládá z teoretické přípravy probíhající v zimním období, obvykle od listopadu do února, na letišti Hosín v rozsahu 50 hodinl Po úspěšném přezkoušení teoretických znalostí uchazeč postupuje do elementárního leteckého výcviku. Tento výcvik je prováděn na kluzácích G-103 TwinAstir nebo L-13 Blaník

Podmínky pro zahájení výcviku

Obvykle se létá aerovleková výcviková osnova. Nejčastěji výcvik probíhá o víkendu, občas doplněn odpoledním létáním v pracovní den. Délka výcviku je individuální podle schopností a docházky žáka a pohybuje se od jednoho do dvou let. Roční náklady se přibližně pohybují okolo 30 tisíc Kč. Na konci výcviku čekají žáka teoretické i praktické pilotní zkoušky. Tyto zkoušky pořádá každoročně Úřad pro civilní letectví a to v několika předem stanovených termínech. Aby pilot mohl samostatně létat, musí rovněž podstoupit zkoušku tzv. palubního radiooperatéra k obsluze letadlových radiostanic. Po úspěšném zvládnutí všech zkoušek se stává uchazeč pilotem a je mu vydána mezinárodní licence, jejíž platnost je neomezená.

Dalším stupněm výcviku je pokračovací výcvik. Aby se pilot kluzáku stal plnohodnotným „Plachtařem“ musí absolvovat takzvaný pokračovací výcvik, ve kterém se zdokonaluje ve využívání počasí za účelem získání výšky. Během tohoto výcviku získává zkušenosti, které následně využije pro získání mezinárodního plachtařského FAI „C“, pro jehož získání musí během dvou letů získat výšku 1000m v termice, vytrvat ve vzduchu minimálně 5 hodin a uletět vzdálenost minimálně 50km. Tyto lety jsou zaznamenány na certifikované záznamové zařízení pro spravedlivé uznání výkonu. Po splnění předepsaných podmínek se žák stává sportovním pilotem kluzáku. Tím začíná jeho „výkonné“ létání.

Sportovní létání na kluzácích

Od chvíle, kdy se pilot stane sportovcem, je jeho snahou provádět sportovní lety po deklarované trati. Na základě předpovědí počasí, konzultace s instruktory a zkušenějšími kolegy, si pilot stanoví otočné body trati, které určují předpokládanou trajektorii letu. V dalším kroku vyčká na správné meteorologické podmínky pro začátek letu, obyčejně to bývá kolem poledne. Celý let je zaznamenán na certifikovaný LOGER (záznamník letu). Po dokončení letu z logeru získá IGC soubor, který odevzdá do celostátní plachtařské soutěže cpska.cz , ta jej ohodnotí příslušnými body. Bodové hodnocení je stanoveno na základě průměrné rychlosti, uletěné vzdálenosti a tvaru trati. Vyhodnocení pořadí klubů a jednotlivců se provádí během sezony a na konci jsou zveřejněni vítězové.